Bule POLANDIA Ngomong Bahasa JAWA & INDONESIA

[ID] Apakah bahasa Indonesia dan Jawa sulit dibaca orang Polandia? Teman-temanku setuju untuk ikut berpartisipasi dalam percobaan kecil ini, dimana mereka harus membaca dan menebak makna dari beberapa kalimat yang (tidak) sederhana. Apakah mereka mampu melakukannya? Tonton sekarang juga! 😀

[ENG] Is Indonesian hard to read? My Polish friends agreed to take part in our small experiment, in which they had to read and guess meaning of some (not) simple sentences. Were they able to do it? Check it right now! 😀

[PL] Czy indonezyjski jest trudny? Moi polscy (odważni!) koledzy zgodzili się wziąć udział w naszym niełatwym eksperymencie, w którym musieli przeczytać i odgadnąć znaczenie kilku (nie)prostych zdań. Czy byli w stanie to zrobić? Sprawdźcie!